1. Akdeniz Bienali Gerçekleştirildi
Karnaval Sanat Galerisi

1. Akdeniz Bienali Gerçekleştirildi

Karnaval Dergi

Birinci Akdeniz Bienali/ Çağdaş Sanat depremin etkilediği bölgeler olan Tarsus, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Mut ve Afşin’de 15-30 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Akdeniz coğrafyası özelinde birleştirme misyonunu üstlenen bienalin küratörlüğünü Fırat Arapoğlu, Seyhan Boztepe, Tansel Türkdoğan üstlendi.

 

 

Bienal yönetimi bienale ilişkin şöyle bir bildiri yayınladı:

 

 

Tarsus, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş gibi bölgesel tarihsel kentlerin ile onların tarihsel geçmişlerini oluşturan uluslararası felsefi ve kültürel bir bölgenin kendi güncel çağdaş yaşamını, turizmini, ekonomik ve kültürel hizmet alanlarını hareketlendirip bu kentlerin tarihsel mekan, alan, semt, merkez ve bir zamanlar büyük işlevler üstlenmiş fakat günümüzde artık atıl hale gelip çürümeye ve yıkıma terk edilmiş fabrikaları, kamu binaları, toplumsal sosyal mekanları vb. koruma altına alınarak yeni çağdaş bir tasarımla yeniden yapılandırma, düşüşe geçmiş tarihsel kentleri ise ayağa kaldırarak eski zamanlardaki öncü konumlarına yeniden kavuşturulması amacıyla “çağdaş sanat müzeleri” pek çok ülkede çarpıcı, yaratıcı ve cesur bir öngörüyle desteklenmekte yeni yeni kültür projeleri hayata geçirilmektedir.

 

Akdeniz Bienali, esas olarak vakfın asıl amacına uygun olarak Uluslararası Çağdaş Sanatlar Müzesi ve o merkeze dayalı sanat kültür girişimlerini yaymak, olanakları çoğul çağdaş sanat ve güncel çağdaş sanat eserleri ve etkinliklerini bölge bağlamında örgütlemek, bölgeye yaymak ve olabildiği kadar bienal eserlerinden olabilir bir koleksiyonu müzeye kazandırmayı amaçlamaktadır.

 

 

Bu bağlamda bienal öncelikle alışılmış geleneksel anlamda bir “kavram”a dayalı bienali olmaktan öte esas olarak yeni bir “kültürel gelecek kurma” iddiası ve vizyonuyla Çukurova bölgesinde uluslararası bir çağdaş sanatlar müzesi kurma ideali fikri üzerine kurulu bir çalışma yürütmektedir. Bu nedenle de geleneksel bienallerden ve ülkemizdeki diğer bienallerden kısmen daha farklı ayrı bir çizgide kurgulanıyor. Kavram yerine bir tür hep birlikte yapma/kurma/oluşturma/gerçekleştirme eylemi üzerine kurgulanıyor. O nedenle de tercih kavramlardan çok bölgesel kültürel birikimler, ihtiyaçlar ve sanatçı ya da henüz sanatçı olma yolunda ilerleyen birikimli isimler üzerinden belirleniyor.

 

Bienal her şeyden önce birlikte yapılabilirliği, gönüllü katkı ve destekleri, vefakarlığı cefakarlığı birlikte hayatın içerisine taşımayı ve sanatı yaşamın bir parçası kılmayı hedefliyor.

Bienal bu bağlamda öncelikle bölgedeki (hem ulusal hem uluslararası olmak üzere) sanatçıları, inisiyatifleri, sanat gruplarını ve güçlerini bir araya getirmeyi, aralarında sanat ve kültür iletişimi kurmayı, geliştirmeyi amaçlıyor ve bu nedenle de YAPABİLİRİZ kavramı ve iddiasını öne çıkarıyor.